Een baksteen kopen

Bouw jij mee aan de D&M wall? 

Een baksteen met je naam in de inkomhal, als steun voor de bouw van onze gymhal

 

Als opdrachtgever draagt Stad Antwerpen het grootste deel van de financiële kosten in de bouw van de zaal, mede met samenwerking en steun van Provincie Antwerpen en district Ekeren, maar als club hebben we ook ons steentje bij te dragen. We investeren zelf in de volledige inrichting van de zaal zodat ze uitgerust zal zijn met al de nodige turntoestellen en het materiaal voor de verschillende disciplines. Ook staan wij financieel in voor de inrichting van de ontmoetingsruimte. 

We hopen te mogen rekenen op uw steun als lid en sympathisant.

Met het oog op de toekomst voor het turnen en sportieve ontspanning in Ekeren, wilt u graag mee uw steentje bijdragen en zich engageren om ons project te steunen?

Koop dan mee een baksteen om samen de D&M wall te bouwen!

Eén baksteen heeft een waarde van 250 euro.

Wat krijgt u hiervoor in de plaats?

  • Uiteraard onze eeuwige dankbaarheid!
  • Uw naam of groepsnaam zal voor altijd schitteren en gegraveerd staan op een baksteen/plaat in de inkomhal van de zaal.
  • Uw naam of groepsnaam zal verschijnen op de digitale D&M wall op de website
  • En een goed gevoel ... want u zorgt er mee voor dat kinderen, jongeren en volwassenen hun vrije tijd kunnen besteden in een moderne en goed uitgeruste, veilige sporthal.