G-Gym

G-Gym
Doelpubliek: Kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. 
Informatie via Jessica Vervoort (verantwoordelijke G-Gym) - email: ggym@deugdenmoed.be

        

Onze afdeling G-Gym staat open voor kinderen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. In deze afdeling en discipline staat een team van geschoolde trainsters klaar om hen op een heel actieve maar aangepaste wijze in de gymnastiek te bekwamen. We werken met 3-4 lesgevers per 16 leden zodat iedereen ruimschoots aan bod komt. Gymnastiek mag hier ruimer beschouwd worden; alle bewegingsvormen zullen op een speelse manier aan bod komen. Doel is een optimale ontwikkeling van motorische vaardigheden en een ruime sociale ontplooiing.

De invulling van de lessen verloopt op volgende manier:

Alle leden starten om 9.30u. Het eerste uur ligt de nadruk op basisturnen. Voor leden die meer dan 1u kiezen, zal er tijdens het tweede uur focus gelegd worden op gymstars en een uitbreiding van de turnoefeningen. Wie tot 11.30u blijft, zal er tijdens het laatste half uur meer rond andere sporten en motorische vaardigheden gewerkt worden zoals vb. balvaardigheden.

Klik hier om het uurrooster te bekijken. 

Klik hier om de aparte pagina rond G-Gym te bezoeken.