Gymtastisch sporten, daar staan we voor!

Met het project "Gymtastisch sporten, daar staan we voor" wil Gymfed voor haar aangesloten clubs inzetten op een verantwoord en veilig klimaat in de gymclub en zorg dragen over de integriteit van de leden. Gymfed en haar clubs stellen zich tot doel alle leden een correcte ondersteuning en begeleiding te geven, dit betekent dat alle betrokkenen de principes van 'goed gedrag' naleven. Concreet wordt er van de trainers en begeleiders in de club verwacht dat ze zich onberispelijk gedragen en hiermee een voorbeeld zijn voor alle anderen die betrokken zijn bij het clubleven.

Als vereniging volgen we de gedrags- en ethische code, opgesteld door GymFed ter bevordering van veiligheid, gezondheid en welbevinden. Het beleidsdocument werd opgemaakt op basis van de geldende wetgeving en de richtlijnen van het Internationaal Centrum voor Ethiek in Sport (ICES). Het volledige document kan hier geraadpleegd worden. 

GymFed heeft sinds 2015 een Ethische Commissie met daarin een Aanspreekpunt Integriteit (API). Deze commissie komt regelmatig samen en bespreekt vragen van gymnasten, ouders, trainers, coaches of het clubbestuur. U kan meer informatie vinden over de Ethische Commissie via de website van GymFed. Klik hier.