In memoriam - Martine De Witte

In Memoriam - Martine De Witte - Bestuurslid Turnkring Deugd en Moed Ekeren VZW van 1997 tot 2016

  

Na een strijd, moeizaam gestreden, ging Mevrouw Martine De Witte van ons heen op 21 december 2017.  Martine was lid van de raad van bestuur vanaf 1997 en dat voor bijna 20 jaar lang.  Wie herinnert zich Martine niet tijdens de talloze zaalwachten die ze deed of tijdens de vele activiteiten van de club?

Martine was bij iedereen bekend en geliefd. Vele kleutertjes denken aan Martine terug als degene die hen hielp om hun eerste pasjes in de club te zetten en die hun traantjes droogde als het even verkeerd dreigde te gaan.

Martine reed meer dan eens door wind en regen met haar fiets van zaal tot zaal om alle inschrijvingen (nee we waren toen nog niet digitaal) administratief in orde te brengen, de bestellingen voor de truffelslag op te halen en te verwerken en om weer eens een deur te gaan openen omdat iemand zijn sleutel vergeten had.  Hoeveel brieven en Flikflakskes Martine tijdens haar bestuur-carrière zou gekopieerd hebben, dat weet niemand, maar het waren er veel... heel veel.

Trots was Martine op haar dochter Wendy toen ook bij haar de turnmicrobe opstak en ze daarna als trainster ons korps vervoegde. Ook van haar kleindochtertjes Ana-Lucia en Jolien kon ze genieten tijdens onze turngala’s.

Daar zag je Martine als een stille genieter glimmen van trots. Begin mei 2017 woonde ze, vanop de eerste rij, ons turn- en dansgala bij. Het ging toen al wat minder goed maar ze genoot met volle teugen en was gelukkig om ook daar weer iedereen aan het werk te zien. “‘t Was weer goed”, zei ze terwijl ze ook informeerde naar de stand van de nieuwe turnhal die in 2018 de deuren zal openen. Ook dat project lag haar zeer nauw aan het hart en de zekerheid dat ze er na zoveel jaar dan toch zal komen, die heeft ze gekregen.

Namens de raad van bestuur, de trainers en leden van Turnkring Deugd en Moed Ekeren VZW, bieden we ons medeleven aan haar familie en vrienden aan. Tevens zijn we als club enorm dankbaar voor alles wat Martine voor de turnkring betekend heeft en zullen we haar nooit vergeten. Een dikke welgemeende merci, Martine! 

De afscheidsplechtigheid zal plaatsvinden op zaterdag 30 december 2017 om 11 uur, te Uitvaartvilla Noorderkempen, Bredabaan 654, Brasschaat.