Online inschrijven (voor oud-leden)

IN ENKELE STAPPEN WEER INGESCHREVEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN!

Voor oud-leden (al lid tijdens vorig seizoen 2020-2021) is het eenvoudig om opnieuw in te schrijven via de online inschrijvingstool van Gymfed. 

Hoe online inschrijven? 

  1. Ga naar de online inschrijvingspagina via volgende link.
  2. De login-gegevens van vorig jaar kunnen hergebruikt worden. Indien u het paswoord vergeten bent, kan u een nieuw paswoord aanvragen op de inschrijvingspagina.
  3. Leden die vorig jaar niet online ingeschreven zijn of van (e-mail)adres gewijzigd zijn, krijgen voor de inschrijvingsmomenten van start gaan een login toegestuurd via noreply@gymfedclub.be. Als u deze gegevens ontvangen hebt, kan u direct inloggen met uw e-mailadres. Ga naar de tab 'nieuwe gebruiker'. U kan uw paswoord dan ook meteen wijzigen. 
  4. Nadat u aangemeld bent, kan u al uw gezinsleden inschrijven. U kan uw gegevens controleren en aanvullen en per gezinslid kan u inschrijven voor de groepen die voor dat gezinslid beschikbaar zijn (gekoppeld aan geboortedatum). 
  5. U krijgt een mooi overzicht van de door u uitgevoerde inschrijving(en).
  6. De inschrijving wordt pas definitief na goedkeuring door de ledenadministratie in het ledenbeheer.
  7. Hierna krijgt u nog een aparte tweede e-mail waarin de details staan over het lidgeld/betalingsmodaliteiten (vb. kortingen verrekend). Wacht op deze e-mail vooraleer het lidgeld over te maken. 

Tips:

  • Om deze online tool te gebruiken, moeten leden van hetzelfde gezin inschrijven via hetzelfde e-mailadres.
  • Deze applicatie werd ontwikkeld voor recentere browsers (bv. Internet Explorer 9). Indien u problemen hebt tijdens het inschrijvingsproces, is het aan te raden om een recentere browser te downloaden.
  • Krijgt u de volgende foutmelding op de inlogpagina "The UserTypeIndex field is required"? Dit komt doordat er op de knop "paswoord vergeten" werd geklikt, maar vervolgens geen nieuw paswoord werd opgegeven. Dit kan opgelost worden door nogmaals te klikken op "paswoord vergeten" en het e-mailadres op te geven waarvoor het paswoord gereset moet worden. Er wordt een mail verstuurd naar deze mailbox met een link. Volg deze link en geef een nieuw paswoord op met minimaal 7 karakters & minimaal 1 speciaal teken (+, ?, !, ...) 

Handleiding:

Een handleiding met tips voor het online inschrijven kan via onze website geraadpleegd worden. Klik hier