Vraag & Antwoord

Via onze kanalen ontvangen wij regelmatig volgende vragen, misschien kan je hieronder het antwoord alvast terugvinden op je vraag. 

Heeft u nog andere vragen? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier.

Moet er opnieuw ingeschreven worden, ook al was ik/mijn kind al lid vorig seizoen?

Het is absoluut noodzakelijk om opnieuw in te schrijven zodat we weten dat u/uw kind terug lid wordt en we een plaatsje in de juiste groep(en) kunnen voorzien. Herinschrijven kan online of tijdens één van de (voor)inschrijvingsmomenten. Klik hier voor meer informatie.

Ik geraak niet ingelogd voor het online inschrijven, hoe kan ik dit oplossen?

Online inschrijven is enkel mogelijk voor oud-leden die vorig seizoen al lid waren. Zorg ervoor dat u het e-mailadres gebruikt dat in het ledenbestand staat (waar u gewoonlijk de mailing van Deugd en Moed op ontvangt). Heeft u nog nooit eerder online ingeschreven? Selecteer dan de tab "nieuwe gebruiker" in de inschrijvingstool. Het is belangrijk een recente browser te gebruiken (vb. Internet explorer 9). Download de handleiding met verdere tips hier.

Hoe kan ik een (nieuw) paswoord bekomen om online in te schrijven?  

Dit kan rechtstreeks in de online inschrijvingstool door de link "paswoord vergeten" aan te klikken en verdere instructies te volgen.

Kan ik/mijn kind eerst een training komen proberen, vooraleer definitief in te schrijven?

Dat is zeker mogelijk. Er kunnen 2 gratis proeflessen genomen worden, maar het is wel nodig om in te schrijven, zodat een plaatsje in de groep voorzien wordt. De inschrijvingsdata zijn terug te vinden in de kalender. Definitieve inschrijving gebeurt na 2 proeflessen, enkel overschrijving van het lidgeld is hiervoor dan nog nodig.

Hoe kan ik me aansluiten bij een wedstrijddiscipline?

De disciplines acrogym, tumbling, trampoline bieden we enkel aan op wedstrijdniveau. Toetreden tot deze gespecialiseerde groepen kan via een testmoment. De testmomenten gaan door begin september. Het testmoment staat open voor turnertjes vanaf de derde kleuterklas. Het is nodig vooraf aan te melden voor deelname aan het testmoment. Klik hier voor alle informatie hierover.

Vanaf welke leeftijd kan mijn kleuter deelnemen aan kleutergym?

U kan uw kleuter inschrijven, doch hij/zij mag pas starten vanaf de 3de verjaardag. Is uw kindje nog te jong? Misschien zijn de peutergymlessen dan ideaal om te starten, dit kan vanaf 20 maanden onder begeleiding van mama/papa/grootouder. Bekijk het aanbod hier.

Welke kledij moet ik dragen tijdens de les?

Turnen kan enkel in aangepaste kledij en schoeisel. De nieuwe zaal kan enkel blootvoets of met turnpantoffels (enkel indoor gebruikt, geen zwarte zolen) betreden worden. Het is verboden de turntoestellen te betreden zonder aangepast schoeisel. De club heeft een uniform T-shirt dat iedereen verplicht is om te dragen tijdens de lessen. Er worden geen sieraden of horloges gedragen en lange haren worden netjes bij elkaar gebonden. Meer informatie over de uniformkledij kan je op de website nalezen. Klik hier.

Moet ik afwezigheid voor de les melden? 

Als u/uw kind een les niet kan bijwonen, is het niet nodig dit te melden. 

Gaan de lessen door tijdens de schoolvakanties of op feestdagen? 

Neen, tijdens de schoolvakanties en op feestdagen verdient iedereen rust en gaan de lessen niet door. Indien er uitzonderingen of andere wijzigingen zijn, zal dit meegedeeld worden door de lesgever. U kan ook altijd de pagina met de leswijzigingen hier op de site raadplegen. 

Indien ik lidmaatschap wil opzeggen, hoe kan ik dit doen?

Als u beslist niet definitief in te schrijven of je lidmaatschap wil opzeggen, dan kan dit via e-mail doorgegeven worden aan ledenadmin@deugdenmoed.be