Visie en Missie – Code of Conduct

Visie en Missie

Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw wil gezonde, aangename en verantwoorde sport aanbieden aan alle leeftijden. Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw streeft hierbij naar een evenwicht tussen recreatie- en wedstrijdturnen waarbij plezierbeleving steeds centraal staat. De club bestaat uit 5 grote pijlers: 

 • Recreatief Turnen (kinderen en volwassenen)
 • Wedstrijdgericht turnen (Acrogym,Tumbling en Trampoline)
 • Dans en dansante vormen (recreatief)
 • G-Gym (Gymnastiek voor kinderen van alle leeftijden met een mentale handicap)
 • Freerunning

Elke pijler is even belangrijk in ons aanbod en zal gelijk uitgebouwd worden.

Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw wil haar missie tot leven brengen door haar visie, vertaald naar een uitgebreid sportaanbod.

 • Peutergym vanaf 20 maanden
 • Kleuterturnen vanaf 3 jaar
 • G-Gym voor alle leeftijden
 • Clipdance vanaf het 1ste leerjaar
 • Freerunning/parkour voor jongens en meisjes vanaf het 3de leerjaar
 • Recreatief turnen voor meisjes en jongens vanaf het 1ste leerjaar
 • Volwassenen: Recreatief turnen voor dames en heren, BBB, Total Body Conditioning, Dance Mix Workout, Recreatief volleyballen en conditietraining voor heren, Ochtendgym (aparte groep voor 55+ jaar)
 • Acrogym: Competitief Recrea, C, B en I
 • Tumbling: Competitief C, B, I en A
 • Trampoline (DMT en maxi): Competititief C, B, I en A

Visie en missie kunnen enkel aangepast worden na voorlegging tijdens algemene vergadering van het bestuursorgaan van Turnkring Deugd en Moed Ekeren VZW.
 

Samenwerkingsverbanden

Om onze visie te kunnen realiseren, werken wij nauw samen met de lokale leefgemeenschap. Hiertoe is de vereniging lid van volgende organen:

 • GymnastiekFederatie Vlaanderen vzw
 • Stedelijke sportraad Antwerpen
 • Sportraad district Ekeren

Deugd en Moed is lid van de sportraad Ekeren / Antwerpen.

Samenwerkingsverbanden met Topgym Antwerpen, Jeugddienst Ekeren, Feestcomité Ekeren, Jespo en Stichting Schoolsport worden onderhouden.

Code of Conduct

Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw werkt volgens een huishoudelijk reglement dat van toepassing is op alle leden die aangesloten zijn bij de club. De tekst is beschikbaar op onze website onder downloads en op aanvraag krijgt iedereen de papieren versie. Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw wijst elke vorm van discriminatie op grond van geslacht, geloof, levensbeschouwing, afkomst en geaardheid af. Klachten kunnen neergelegd worden bij het bestuursorgaan of bij de ombudsvrouw.

Beleidsplan

De strategie, organisatie en het beleid van de club worden beschreven in het beleidsplan, dat opgesteld wordt over een termijn van 4 jaar. Aan het einde van elk seizoen wordt een verslag gemaakt waarbij het afgelopen seizoen geëvalueerd wordt. Deze seizoensevaluatie wordt besproken binnen het bestuursorgaan. Vervolgens wordt het beleidsplan geactualiseerd en bijgestuurd door formulering van actiegerichte jaarplannen om zo het succes, de professionaliteit en de kwaliteit van de club te verzekeren en bijgevolg verdere ontwikkeling en groei te garanderen.

Het beleidsplan kan u hier ter inzage downloaden.

 • Termijn 2014-2018. Klik hier
 • Termijn 2018-2022. Klik hier