Werking competitie

Toelating tot wedstrijddiscipline (acrogym, tumbling, trampoline)

Men kan slechts toetreden tot onze gespecialiseerde turngroepen via een testmoment
Tijdens het testmoment kunnen gymnasten die zich verder willen specialiseren zich laten testen door de trainers van de tumbling-, de trampoline- en/of de acro-groepen. Zij kijken dan of de gymnast geschikt is voor een specialisatie in de turnsport. Op het testmoment wordt niet zozeer getest wat de gymnast al kan, maar wordt er gekeken naar een aantal basisvaardigheden zoals coördinatie, lenigheid, kracht en sprongkracht,… kortom er wordt gekeken hoe snel de gymnast kan bijleren. 

Klik hier voor meer informatie over de testmomenten. 

 

Deelname wedstrijden

Leden van wedstrijdgroepen dienen actief deel te nemen aan de voorziene wedstrijden en regelmatig aanwezig te zijn op de trainingen. De club betaalt de inschrijvingsgelden voor de wedstrijden. Bij niet-gewettigde afwezigheid op wedstrijden (niet deelnemen = doktersattest voorleggen) wordt het inschrijvingsgeld belast aan de gymnast.

Wedstrijdkledij moet in overeenstemming zijn met de voorschriften (zie uniformen). Alle leden van gespecialiseerde groepen kopen een maillot. De leden die aan wedstrijden deelnemen, kopen ook een trainingspak.

Een wedstrijdlicentie is verplicht voor wedstrijdgymnasten die deelnemen aan het A, B, C en I-niveau. Deze gymnasten betalen zelf hun wedstrijdlicentie. De licentie geeft recht op deelname aan alle provinciale voorrondes, net zoals het Vlaams en het Belgisch kampioenschap als je je daarvoor selecteert. Andere wedstrijden (recreatoernooien en niet-officiële gymfedwedstrijden) worden door de club betaald. De wedstrijdlicenties worden half november gefactureerd aan de betrokken gymnasten en bedragen 35 euro. Voor de wedstrijdgymnasten die vorig seizoen (seizoen 2019-2020) een licentie aankochten en vervolgens hun wedstrijden geannuleerd werden omwille van Coronamaatregelen zal de club dit seizoen de aankoop van de licenties voor haar rekening nemen.

De trainers van de verschillende disciplines bepalen in onderling overleg per gymnast het wedstrijdniveau voor het komende seizoen en of er een licentie vereist is. 

Gymnasten met een licentie vallen onder de wetgeving over de transferregelingen. Transfers van de ene naar de andere club kunnen enkel aangevraagd worden tussen 1 en 30 juni van het lopende jaar. Een medisch protocol is vereist voor licentiehouders die deelnemen aan het A-niveau. Informatie wordt verstrekt tijdens de inschrijvingen.

Wedstrijduitslagen zijn te raadplegen via het menu - onder wedstrijden/uitslagen of klik hier.

Wedstrijdverslagen met ervaringen van onze gymnasten kan u nalezen onder wedstrijden/verslagen of klik hier.