Lidgelden

   

Elk lid betaalt de vaste premie van euro 40.00 per lid. Daarbovenop betaalt iedereen de lidgelden van de groep(en) waaraan hij/zij deelneemt.

In het lidgeld is inbegrepen: de verzekering, de bijdrage aan Gymnastiek Federatie Vlaanderen waarvan onze club lid is, de administratiekosten, de lesgelden, de huur van de zalen, het sinterklaasfeest voor de allerkleinsten, ... Ook ontvangt u vier maal per jaar ons eigen clubblad. Voor recreatieve gymnasten is het inschrijvingsgeld voor de gymstars-sterrendag inbegrepen. Met de GymFed lidkaart krijgt u ook korting op tal van activiteiten van de GymnastiekFederatie.

Alle bedragen zijn in euro uitgedrukt. Betalen na 3 oktober 2021= 10 euro administratiekosten! Er is geen maximumbedrag voorzien voor het lidgeld. De kortingen zijn cumuleerbaar.  

KORTINGEN:

1. Gezinskorting: Gezinnen waarvan drie of meer leden lid zijn van onze club, genieten een gezinskorting. Vanaf het derde lid krijg je €15 korting. Deze korting geldt dus enkel voor het derde, vierde,… lid. Gezinsleden zijn gedomicilieerd op hetzelfde adres.

2. Statuut verhoogde tegemoetkoming: Leden die genieten van het statuut verhoogde tegemoetkoming (voorheen Omnio) kunnen genieten van 20% korting op het totale lidgeld mits voorlegging van een kleefbriefje van het ziekenfonds. De aanvraag wordt discreet behandeld.

3. Aantal trainingsuren: Leden die zich inschrijven voor minstens 3 groepen, krijgen een korting van 10% op de som van de groepsbedragen. Deze korting geldt dus niet op de vaste premie.

4. Startdatum: Leden die zich na 15 december 2020 aansluiten, genieten een korting van 40% op het groepsbedrag, op de vaste premie wordt geen korting toegekend. Deze korting geldt ook voor extra trainingsgroepen waarvoor bestaande leden zich pas na 15 december 2020 inschrijven. Er worden geen nieuwe inschrijvingen gedaan na de paasvakantie. 

Lidgelden

code Titel schoolgaanden volwassenen
P1 P1 Peutergym (vanaf 20 maanden) 80
P2 P2 Peutergym (vanaf 20 maanden) - VOLZET (met wachtlijst of alternatief P1) 80
K1 K1 Kleutergym - 1ste kleuterklas (vanaf °2018) - VOLZET (met wachtlijst of andere kleutergroep) 40
K2 K2 Kleutergym - 1ste / 2de kleuterklas (vanaf °2018) - VOLZET (met wachtlijst of andere kleutergroep) 40
K3 K3 Kleutergym - 1ste / 2de kleuterklas (vanaf °2018) - VOLZET (met wachtlijst of andere kleutergroep) 40
K4 K4 Kleutergym - 1ste / 2de kleuterklas (vanaf °2018) 40
K5 K5 Kleutergym - 2de/3de kleuterklas - VOLZET (met wachtlijst of andere kleutergroep) 40
K6 K6 Kleutergym - 2de/3de kleuterklas - VOLZET (met wachtlijst of andere kleutergroep) 40
K7 K7 Kleutergym - 2de/3de kleuterklas - VOLZET (met wachtlijst of andere kleutergroep) 40
K8 K8 Kleutergym - 3de kleuterklas 40
K9 K9 Kleutergym - 3de kleuterklas 40
K10 K10 Kleutergym plus - 3de kleuterklas 40
G1 G1 G-Gym groep (1u) 40
G2 G2 G-Gym groep (2u) 80
M1 M1 Recreatief turnen 1ste en 2de leerjaar 40
M2 M2 Recreatief turnen 1ste en 2de leerjaar - VOLZET (met wachtlijst of alternatief M1) 40
M3 M3 Recreatief turnen 3de en 4de leerjaar 40
M4 M4 Recreatief turnen 3de en 4de leerjaar 40
M5 M5 Recreatief turnen 5de en 6de leerjaar 40
M6 M6 Recreatief turnen 5de en 6de leerjaar 40
M7 M7 Recreatief turnen 1ste tot en met 4de middelbaar 60
D1 D1 Clipdance 1ste en 2de leerjaar 72
D2 D2 Clipdance 3de en 4de leerjaar 72
D3 D3 Clipdance 5de en 6de leerjaar 72
D4 D4 Clipdance 1ste tot en met 4de middelbaar 72
D5 D5 Clipdance vanaf 5de middelbaar 72 92
F1 F1 Freerunning/Parkour 3de en 4de leerjaar - VOLZET (met wachtlijst of alternatief F2) 40
F2 F2 Freerunning/Parkour 3de en 4de leerjaar 40
F3 F3 Freerunning/Parkour 5de en 6de leerjaar - VOLZET (met wachtlijst of alternatief F4, F5) 40
F4 F4 Freerunning/Parkour 5de en 6de leerjaar 40
F5 F5 Freerunning/Parkour 5de en 6de leerjaar 40
F6 F6 Freerunning/Parkour 1ste en 2de middelbaar 60
F7 F7 Freerunning/Parkour 1ste en 2de middelbaar 60
F8 F8 Freerunning/Parkour 3de en 4de middelbaar 60
F6 F9 Freerunning/Parkour vanaf 5de middelbaar 60 80
F10 F10 Freerunning/Parkour - Expertgroep (selectie via testmoment) 60 80
V1 V1 Ochtendgym (volwassenen) 60 80
V2 V2 Pilates - VOLZET (met wachtlijst of alternatief V8) 72 92
V3 V3 Recreatief turnen vanaf 5de middelbaar 60 80
V4 V4 Bootcamp - VOLZET (met wachtlijst) 72 92
V5 V5 Dance Mix Workout (vanaf 18 jaar) 107 127
V6 V6 Total Body Conditioning - VOLZET (met wachtlijst) 72 92
V7 V7 Heren Conditie en Volleybal 80 100
V8 V8 Pilates 72 92
V9 V9 Bootcamp - extra groep 72 92
S1 S1 Ochtendgym (55+) - VOLZET (met wachtlijst of alternatief S2) 60 60
S2 S2 Ochtendgym (55+) 60 60
A1 A1 Acrogym beginners 60
A2 A2 Acrogym beginners 60
A3 A3 Acrogym gevorderden 80 80
A4 A4 Acrogym gevorderden 80 80
A5 A5 Acrogym wedstrijd 100 100
A6 A6 Acrogym wedstrijd 100 100
A7 A7 Acrogym wedstrijd 80 80
TU1 TU1 Tumbling beginners en I9 60
TU2 TU2 Tumbling beginners en I9 60
TU3 TU3 Tumbling beginners 60
TU4 TU4 Tumbling I9/I10 100 100
TU5 TU5 Tumbling I9/I10 60 60
TU6 TU6 Tumbling wedstrijd I10 en AB 60 60
TU7 TU7 Tumbling wedstrijd I10 en AB 60 60
TU8 TU8 Tumbling wedstrijd AB 80 80
TU9 TU9 Tumbling wedstrijd A 40 40
TU10 TU10 Tumbling wedstrijd AB 60 60
TR1 TR1 Trampoline beginners 80
TR2 TR2 Trampoline beginners 60
TR3 TR3 Trampoline wedstrijd DMT I 60 60
TR4 TR4 Trampoline wedstrijd DMT I 60 60
TR5 TR5 Trampoline wedstrijd DMT I 60 60
TR6 TR6 Trampoline wedstrijd DMT AB 80 80
TR7 TR7 Trampoline wedstrijd DMT AB 80 80
TR8 TR8 Trampoline wedstrijd DMT AB 80 80
TR9 TR9 Trampoline wedstrijd Maxi BC 80 80
TR10 TR10 Trampoline wedstrijd Maxi BC 40 40