Ombudsvrouw

Binnen onze club is een ombudsvrouw aangesteld die steeds kan gecontacteerd worden in verband met problemen tussen trainers, bestuursleden en leden die niet op de gewone manier opgelost kunnen worden. De ombudsvrouw zal optreden als objectief bemiddelaar in conflicten en handelt binnen de geldende statuten en huishoudelijk reglement van de club. De ombudsvrouw is geen lid van de raad van bestuur om haar onafhankelijkheid te vrijwaren. Verzoening wordt steeds nagestreefd.

Contactgegevens:

Veerle Verresen

GSM: 0478/29.80.29

email: veerleverresen@hotmail.com