Verantwoord sporten

Met onze club willen we ertoe bijdragen dat iedereen in zijn eigen buurt op een kwaliteitsvolle, gezonde en betaalbare manier kan sporten, een leven lang. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke rol en draagt bij aan fitheid en gezondheid, algemeen welbevinden, competentieversterking en zelfontwikkeling, sociale cohesie... Sport moet een vaste gewoonte worden in het leven om zo een gezonde sportmentaliteit te ontwikkelen. Hiervoor streven we naar "Ethisch verantwoord sporten" en "Medisch verantwoord sporten" in onze club. Klik hier voor meer informatie over "Ethisch verantwoord sporten". Klik hier voor meer informatie over "Medisch verantwoord sporten".