Medisch verantwoord sporten

In onze club moedigen we medisch verantwoord sporten aan.

Dit is gebaseerd op het decreet ‘Medisch Verantwoord Sporten’ (MVS).

Het volledige decreet en uitvoeringsbesluiten kunnen geraadpleegd worden op www.dopinglijn.be

Om het MVS decreet na te leven voorzien we onder andere in het volgende:
- Aanwezigheid van goed uitgeruste EHBO koffer in de zalen op trainingen en bij wedstrijden die door de club georganiseerd worden
- Voorzieningen aanwezig voor dopingcontrole

Via de bewustmakingscampagne ‘Ik sport slim’, sensibiliseren we de trainers rond dopingvrij en gezond sporten binnen onze club.

Trainers spelen een cruciale rol in het dopingvrij en gezond sporten: zij moeten ervoor zorgen dat zowel jongere als oudere sporters, van de recreatieve sporter tot de topsporter, op een veilige, gezonde en verantwoorde manier hun sport kunnen beoefenen.

De websites www.dopinglijn.be en www.gezondsporten.be bieden hierbij een belangrijk communicatiekanaal voor een dopingvrije en gezonde sportbeoefening.

NIEUWE WERELDANTIDOPINGCODE vanaf 1 januari 2015
Belangrijk nieuws voor de gymnasten: vanaf 2015 zal er een nieuwe wereldantidopingwetgeving van kracht worden (dit is zowel geldig tijdens de wedstrijden als tijdens de trainingen).

Meer informatie kan je lezen via de gymfed website. Klik hier.

Voor de doorsnee breedtesporter is de basisboodschap eigenlijk eenvoudig:
1.Gebruik geen doping
2.Check je geneesmiddelen op verboden stoffen (sowieso slechts te gebruiken indien therapeutisch noodzakelijk na advies van je arts)
3.Wees voorzichtig met voedingssupplementen (zeker deze via het internet, consulteer desnoods een voedingsdeskundige)