Ethisch verantwoord sporten

Het ethisch sporten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de Vlaamse overheid én de sportorganisaties. Als vereniging hebben we de opdracht om zelf bij te dragen aan de ontwikkeling van een sportklimaat dat met ethisch sporten verenigbaar is.

Om dit na te streven sluiten we ons aan bij de Panathlonverklaring. In deze verklaring worden heldere gedragsregels vastgelegd tot het nastreven van positieve waarden in de jeugdsport.
Lees deze verklaring na in het charter beschikbaar op de GymFed-website.

"Panathlon" komt uit het Grieks en kan vertaald worden als "vereniging van sportdisciplines".

De Panathlon vzw in België, die deel uitmaakt van de Wereldorganisatie "Panathlon International" is een club van oud-bestuurders van sportfederaties, sporters en sportvrienden die als doel hebben normen en waarden, evenals de fair-play in de sport, te verdedigen, te beschermen en te promoten.

Ethisch project 'Coole gymmanieren'

In navolging op de ondertekening van de Panathlon-verklaring, over de rechten van het kind in de sport, lanceerde GymFed in 2008 de campagne ‘Coole gymmanieren’. Met dit project wil de GymFed de trainers ondersteunen in het pedagogisch en ethisch verantwoord aanbieden van gymnastiektraining. Per maand werd een thema uitgewerkt rond de begeleiding van jonge sporters. Komen o.a. aan bod: omgaan met wedstrijdstress, positief zelfbeeld, gebruik van sarcasme en ironie, belang van rust en recuperatie,...Ook in onze club ondersteunen we dit project. 

Hulplijn "1712"
Op 12 maart 2012 werd de hulplijn "geweld, misbruik en kindermishandeling" gelanceerd. Het integreert de bestaande meldpunten, aanspreekpunten, onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk (slachtofferhulp, oudermishandeling, partnergeweld, intrafamiliaal geweld). De hulplijn is er voor alle burgers. Het is vlot bereikbaar op het telefoonnummer 1712.

Het nummer 1712 is een nummer voor alle vormen van geweld en misbruik:
- voor vragen en concrete meldingen
- voor vermoedens en feiten
- voor alle doelgroepen: kinderen, volwassenen en ouderen
- voor slachtoffers en daders
- voor intrafamiliaal en extrafamiliaal geweld
- voor een vervolgtraject binnen hulpverlening of binnen justitie